Fibonacci

Systém vycházející z číselné řady

Systém, který vychází z číselné řady italského matematika Fibonacciho, jež se ve skutečnosti jmenoval Leonardo Pisan. Fibonacciho řada vznikne, když je číslo v řadě tvořeno součtem dvou čísel předcházejících. Začíná se sázkou 1 žetonu na barvu. V případě prohry si hráč zapisuje číslo 1, což je první číslo z Fibonacciho řady. Další číslo z řady pak hráči ukazuje výši sázky v dalším kole. V případě výhry si hráč škrtá poslední 2 čísla z řady. I tento systém se dočkal úprav, obecně se aplikuje na hru s tucty. Mezi tyto systémy patří například Fibonacci na 3 tucty nebo Fibonacci na 6 tuctů.

Co je Fibonacciho posloupnost?

Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

Historický exkurz

Fibonacciho posloupnost byla poprvé popsána italským matematikem Leonardem Pisano (Leonardo z Pisy), známým také jako Fibonacci (cca 1175–1250), k popsání růstu populace králíků (za poněkud idealizovaných podmínek). Číslo F(n) popisuje velikost populace po n měsících, pokud předpokládáme, že