Výherní kombinace

Základní znalost

Znalost základních výherních kombinací patří k základním pravidlům, které by měl každý hráč znát. Uvádíme přehled kombinací od nejvyšších po nejnižší.

 

Royal Flush - královská postupka (10, J, Q, K, A v jedné barvě), nejsilnější kombinace, ale při hře se s ní setkáme jen opravdu výjimečně

Straight flush - čistá postupka (pět karet v řadě a ve stejné barvě)

Four of a kind - čtveřice stejné hodnoty (někdy také "Poker")

Full house - trojice a dvojice stejných hodnot

Flush - barva (pět karet stejné barvy)

Straight - postupka (pět karet v řadě v různých barvách)

Three of a kind - trojice

Two pair - dva páry

One pair - jeden pár

High card - vysoká karta (karta nejvyšší hodnoty)

Pravděpodobnost, že vám padne právě tato kombinace je:

Royal Flush - 649 739 : 1

Straight flush - 72 192.33 : 1

Four of a kind - 4164 : 1

Full house - 693,2 : 1

Flush - 507,8 : 1

Straight - 253,8 : 1

Three of a kind - 46,3 : 1

Two pairs - 20,03 : 1

One pair - 2,36 : 1

High card - 1,9995 : 1